Endring

..jeg vet ikke om jeg får jobbe som lærer førstkommende skoleår – har ikke hørt noe fra skolen jeg jobber på så vi får se.. Har bestått PPU-opplæringen på HSH, men kommer til å samle og legge ut mer om pedagogikk fordi livet går videre og fordi jeg ikke vil glemme. Spørsmålet er hva jeg […]